Chapa Fina Frio de 0,90 a 1,50mm

Chapa Fina Quente de 2,00 a 4,75mm

Chapa Frizada

Chapa Xadrez

Chapa Galvalume

Chapa Zincada

Chapa Raiada

Chapa Otis

Chapa Expandida